KJThakkar(Eng)
Smt. K J Thakkar Balshala (English Medium)
MadhuriChandraShekharKartikeyDave
Mrs. Madhuri Chandrashekhar
(Principal)
Contact: +91 8905551845
Mr. Kartikey Dave
(Vice Principal)
Contact: +91 9825932176
Address
Smt. K J Thakkar Balshala (English Medium)
Nr N S Patel Arts Circle,
Anand – 388 001
Phone No:(02692) 253823
Email: jpthakkaren@yahoo.co.in