Management Team

BNPatel

Shri B N Patel
Managing Trustee & Secretary

GhanshyambhaiShah

Shri Ghanshyambhai B Shah
Joint Secretary

RameshbhaiPatel

Shri Rameshbhai M Patel
Joint Secretary

MrudulabenPatel

Smt. Mrudulaben B Patel
Joint Secretary

AnveshbhaiPatel

Shri Anveshbhai B Patel
Joint Secretary

RakeshbhaiShah

Shri Rakeshbhai B Shah
Joint Secretary

PankajbhaiPatel

Shri Pankajbhai P Patel
Joint Secretary

NipulbhaiPatel

Shri Nipulbhai H Patel
Trustee

HitenbhaiPatel

Shri Hitenbhai C Patel
Trustee

MaheshbhaiPatel

Shri Maheshbhai J Patel
Trustee

Shri Kishanbhai B Patel
Trustee

Shri Amishbhai B Patel
Trustee

Shri Prafulbhai J Patel
Trustee

BhartibenPatel

Smt. Bhartiben R Patel
Trustee

MilapbhaiShah

Shri Milapbhai G Shah
Trustee