Management Team

Shri B N Patel

Managing Trustee & Secretary

Shri Ghanshyambhai B Shah

Joint Secretary

Shri Rameshbhai M Patel

Joint Secretary

Smt. Mrudulaben B Patel

Joint Secretary

Shri Anveshbhai B Patel

Joint Secretary

Shri Rakeshbhai B Shah

Joint Secretary

Shri Pankajbhai P Patel

Joint Secretary

Shri Nipulbhai H Patel

Trustee

Shri Hitenbhai C Patel

Trustee

Shri Maheshbhai J Patel

Trustee

Shri Kishanbhai B Patel

Trustee

Shri Amishbhai B Patel

Trustee

Shri Prafulbhai J Patel

Trustee

Smt. Bhartiben R Patel

Trustee

Shri Milapbhai G Shah

Trustee